วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

โลโก้_00

โลโก้บริษัทและโทนสี:

โทนสีพื้นฐานของโลโก้ของเราคือสีเหลืองทองซึ่งบ่งบอกถึงคุณค่าของเราต่อสังคมโทนสีพื้นฐานของเว็บไซต์ของเราคือสีน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงการมุ่งเน้นที่เทคโนโลยี นวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการพัฒนามีไดรฟ์ฟิลิปส์ในโลโก้ ซึ่งบ่งบอกถึงสกรูคุณภาพดีเยี่ยมที่มียอดขายสูงสุดของเรา

วิสัยทัศน์ของบริษัท

มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางเทคนิค

ปรับใช้อุปกรณ์ขั้นสูง

ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม

บำรุงองค์กรชั้นนำ

บรรลุผลสำเร็จแบบวิน-วิน

ส่งเสริมการพัฒนาสังคม

จิตวิญญาณขององค์กร

ความจริงใจ
ความขยันหมั่นเพียร
ลัทธิปฏิบัตินิยม
ใส่ใจในรายละเอียด
การทำงานเป็นทีม
นวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
วิน-วิน
ความรับผิดชอบ