กระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการผลิตสกรู Xinruifeng

XINRUIFENG FASTENER เทคโนโลยีการผลิตสกรูกระบวนการผลิต (5)

(1) การวาดลวด

XINRUIFENG FASTENER เทคโนโลยีการผลิตสกรูกระบวนการผลิต (9)

(2) การขึ้นรูปหัว

XINRUIFENG FASTENER เทคโนโลยีการผลิตสกรูกระบวนการผลิต (1)

(3) การขึ้นรูปจุด

XINRUIFENG FASTENER TECHNOLOGY การผลิตสกรูกระบวนการผลิต (7)

(4) การรีดเกลียว

XINRUIFENG FASTENER เทคโนโลยีการผลิตสกรูกระบวนการผลิต (4)

(5) การรักษาความร้อน

XINRUIFENG FASTENER เทคโนโลยีการผลิตสกรูกระบวนการผลิต (3)

(6) กระบวนการเตรียมผิว

XINRUIFENG FASTENER เทคโนโลยีการผลิตสกรูกระบวนการผลิต (8)

(7) บรรจุภัณฑ์

XINRUIFENG FASTENER เทคโนโลยีการผลิตสกรูกระบวนการผลิต (2)

(8) การจัดส่งสินค้า